header zorg en woonvoorziening de Kip

Doelgroep en werkwijze

De woon en zorgvoorziening is beschikbaar voor iedereen die vanwege een verstandelijke beperking al dan niet in combinatie met psychische en gedragsproblemen een ABWZ indicatie in de vorm van een PgB hebben. Onze cliënten hebben vaak al een hele voorgeschiedenis op verschillende plaatsen achter de rug en gedijen meestal goed in een kleine groep met veel aandacht door altijd dezelfde begeleiders.

In de afgelopen 10 jaar is gebleken dat onze persoonlijke benadering waarbij een "thuis" bieden in combinatie met een duidelijke structuur, succesvol is. Ook cliënten met zeer moeilijk verstaanbaar gedrag hebben hun draai bij ons gevonden. We vinden het van belang om met onze cliënten het "gewone" leven zo dicht mogelijk te benaderen. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze cliënten een dagbesteding buiten de deur hebben. Ze gaan naar school, werken via de sociale werkvoorziening of op een centrum voor dagbesteding.

Uitgangspunten in onze werkwijze zijn:

De zorg

Werkzaamheden boerderij: verzorgen  dieren,erf en land onderhouden,moestuin e.d.

Activiteiten: tekenen, schilderen, bloemschikken, knutselen, dagje weg, e.d.

Huishoudelijke werkzaamheden: schoonhouden accommodatie, koken, boodschappen e.d.

 

Doelgroep dagbesteding

De verwijzers zijn: