header zorg en woonvoorziening de Kip

Koninginnegelei

Koninginnegelei, ook wel Gelée Royale of Royal Jelly genoemd, is een witachtige substantie die afgescheiden wordt door de klieren van werkbijen van een bepaalde leeftijd.

De koninginnelarven krijgen deze hoogwaardige stof gedurende hun gehele ontwikkelingsperiode, tot zij gaan verpoppen. Dit in tegenstelling tot de werkbijen die het slechts de eerste drie dagen van het larfstadium (na de geboorte uit het eitje) ontvangen. Na deze drie dagen wordt bepaald of de larve een gewone werkbij of een koningin zal worden.

Dat koninginnegelei een hoogwaardig product is, blijkt uit het volgende: Gedurende de drie dagen dat ook de werkbijenlarven de koninginnegelei krijgen toegediend, ondergaan ze een stormachtige groeiperiode. In deze drie dagen worden ze 250 x zwaarder dan het oorspronkelijke eitje. De koninginnelarf die in haar gehele groeiperiode van koninginnegelei wordt voorzien, wordt zelfs 5 dagen eerder geboren en is dan 2 x zo zwaar als een werkbij. Haar gehele leven krijgt ze dit speciale voedsel toegediend en kan daardoor 5 jaar oud worden (werkbijen krijgen dit speciale voedsel niet zij leven maximaal 6 maanden). In de meest intensieve broedperiode legt zij 2.000 eitjes per etmaal, hetgeen aanmerkelijk meer is dan haar eigen gewicht.

Koninginnegelei is een zeer effectief biologisch product dat geen schadelijke nevenverschijnselen kent. Het kan door iedereen gebruikt worden.

De volgende stoffen komen in koninginnegelei voor:

Verder bevat koninginnegelei 2,8% nog niet geïdentificeerde stoffen.